MENU

ALAMIN ANG TAMANG IMPORMASYON!
Ikaw ba ay na-expose sa COVID-19?

Mag-ISOLATE kung nakakaramdam na ng sintomas!
Ang lahat ng mga CLOSE CONTACT ay agad na kailangan i-QUARANTINE upang i-monitor ang kalusugan!

Isa kang close contact kung ikaw ay:
✅ May malapitang interaksyon sa taong may COVID-19 na tumagal ng higit sa 15 minuto
✅ May direktang pisikal na contact sa taong posible o kumpirmadong may COVID-19
✅ May interaksyon sa taong may COVID-19 habang walang suot na protective equipment

Agad na tumawag sa inyong Barangay Health Emergency Response Team at sila na ang mamamahala sa inyong posibleng testing o referral!